Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Teller Hà Nội 22/11/2018
2 Contact Centre Services & Sales Representative - Inbound (Night shift) Hồ Chí Minh 04/09/2018
3 Contact Centre Services & Sales Representative - Inbound Hồ Chí Minh 11/09/2018
4 Verification Assistant, RBWM Hồ Chí Minh 26/07/2018
5 Mobile Sales Assistant Hà Nội 02/07/2018
6 Premium Banking Officer - Wealth/Non-wealth Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Dương
01/03/2018
7 Mobile Sales Officer, RBWM Hà Nội 01/03/2018
8 Premium Banking Assistant Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Dương
01/03/2018
9 HSS Client Services Manager, Fund Services Hồ Chí Minh 12/12/2018
10 Credit Bureau and Vendor Management Hồ Chí Minh 12/12/2018
11 Data Analyst Officer Hồ Chí Minh 12/12/2018
12 Country Head of Wholesale Banking (WSB), Vietnam Hồ Chí Minh 12/12/2018
13 Business Management Officer, HSS - STA from Jan 2019 (For HSBC Staff Only) Hồ Chí Minh 12/12/2018
14 Contact Center Service and Sales Senior Team Manager - STA 6 months (For HSBC Staff Only) Hồ Chí Minh 11/12/2018
15 Collection Calling Team Manager Hồ Chí Minh 06/12/2018
16 RBWM Trainer (GCB 6) Hồ Chí Minh 06/12/2018
17 Credit Control Assistant (Litigation) Hồ Chí Minh 06/12/2018
18 Vice President Retail Store Management Hồ Chí Minh 06/12/2018
19 Premier Relationship Officer Hà Nội 05/12/2018
20 Product Manager - Wealth Hồ Chí Minh 05/12/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.