Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 HSBC Workplace Experience Programme 2019 - Intake 1 Hà Nội
Hồ Chí Minh
25/03/2019
2 Premium Banking Officer - Wealth/Non-wealth (GCB 7) Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Dương
14/02/2019
3 Mobile Sales Officer (GCB 7) Hà Nội
Hồ Chí Minh
02/01/2019
4 Contact Centre Services & Sales Representative - Inbound (GCB 8) Hồ Chí Minh 02/01/2019
5 Mobile Sales Assistant (GCB 8) Hà Nội
Hồ Chí Minh
02/01/2019
6 Contact Centre Service and Sales Representative - Outbound (GCB 8) Hà Nội
Hồ Chí Minh
02/01/2019
7 Credit Control Assistant (GCB 8) Hồ Chí Minh 02/01/2019
8 Premium Banking Assistant (GCB 8) Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Dương
01/03/2018
9 External Investigative Reporting Officer (GCB 7) Hồ Chí Minh 22/04/2019
10 Financial Crime Investigation Officer (GCB7) Hồ Chí Minh 19/04/2019
11 Senior Contact Centre Service & Sales Representative - Night Shift (GCB 7) Hồ Chí Minh 19/04/2019
12 Trade Middle Office Assistant (GCB 8) Hồ Chí Minh 18/04/2019
13 Assistant Manager Trade Middle Office (GCB 6) Hồ Chí Minh 18/04/2019
14 Corporate Sustainability Manager - STA 6 months (For HSBC Staff Only) Hồ Chí Minh 16/04/2019
15 Operations Officer, Mortgage Business Services Hồ Chí Minh 12/04/2019
16 Customer Development Manager (GCB 6) Hồ Chí Minh 12/04/2019
17 FCTM Triage Investigation Assistant Manager (GCB 6) Hồ Chí Minh 11/04/2019
18 Product Manager, Liabilities & Wealth (GCB 6) Hồ Chí Minh 11/04/2019
19 Global Market Operations Officer (GCB 7) Hồ Chí Minh 10/04/2019
20 Vice President Branch Network Operations Control Hồ Chí Minh 10/04/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.