Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc cấp cao sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân

 • Ho Chi Minh
 • Director
 • Permanent
 • 10 - 15 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 20/04/2023

Job Description

 • Lên chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân
 • Quản lý doanh số ngân hàng bao gồm sản phẩm thẻ, cho vay và thế chấp từ tất cả các kênh.
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp mục tiêu sản phẩm Thẻ, bao gồm giám sát các kênh đơn tuyến của bên thứ ba
 • Dẫn đầu chuyển đổi sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân lẻ theo hướng Số hóa
 • Tích hợp công nghệ kỹ thuật số để mở rộng quy mô khách trên nhiều phân khúc khác nhau
 • Xác định các cơ hội hợp tác chiến lược bao gồm kỹ thuật số
 • Dẫn dắt  và xây dựng đội ngũ nhân viên Khối sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân
 • Chịu trách nhiệm lập ngân sách và kế hoạch kinh doanh cho các Sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân và đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh liên quan, bao gồm giám sát chặt chẽ tất cả các rủi ro liên quan từ Rủi ro Tài chính và Rủi ro Phi Tài chính.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Thực hiện và cải thiện kiểm soát Sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân, hợp tác làm việc với tất cả các đối tác liên quan
 • Giảm thiểu rủi ro gian lận
 • Giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính
 • Giảm thiểu tổn thất vận hành
 • Quản lý Rủi ro thương hiệu liên quan đến Sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân

Thời gian nhận hồ sơ: trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng.

Nơi nhận hồ sơ: nộp trực tiếp tại công ty hoặc qua địa chỉ email humanresources@hsbc.com.vn

Người phụ trách - Thông tin liên hệ: Bộ phận nhân sự - 02835206261

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.